STICHTING    ONDERSTEUNING    EN    STIMULANS   NJN

 

     
   

Doel

Het vormen van een bescheiden kapitaal om van de rente (en waar nodig met het gehele kapitaal) de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) te ondersteunen in zijn werk. Met het kapitaal van de stichting, verzameld vanaf 1994 via een eenmalige inzamelingsactie onder oud-NJN-ers, worden specifieke NJN-activiteiten ondersteund waarvoor elders geen financiŽn zijn te verkrijgen. 

 

   
 

Aanleiding oprichting

De financiŽle onzekere toekomst van de NJN door het eenzijdig afhankelijk zijn van overheidssubsidies was aanleiding om de stichting op te richten. 

 

   
 

Stand van zaken

De grootste financiŽle dreigingen zijn momenteel verdwenen. De NJN weet goed in te spelen op de subsidiestromen die nog aanwezig zijn. De afgelopen jaren hebben we als SOS-NJN garant gestaan bij sommige NJN activiteiten en verder is geld gebruikt om een grote publiciteitsactie op te kunnen zetten. Jaarlijks bespreken NJN en SOS-NJN in april eventuele financiŽle ondersteuning. Het vermogen van SOS-NJN is momenteel Ä 140.000,- .

Via deze website en een link met de website van de NJN willen we mensen erop attenderen dat ook erfstellingen en legaten bij SOS-NJN kunnen worden ondergebracht. 

 

   
 

Huidige bestuurssamenstelling

Voorzitter                   Marcel Wasscher
Penningmeester          Marion van Voorst
Secretaris                    Sander Turnhout
Lid                              Udo Hassefras
Lid                              Thijs de Kruijf
Lid                              Hester de Boer

Correspondentie-adres:
Sander Turnhout, Sleedoornstraat 31 6523 GE Nijmegen

Contact: sosnjn{at}njn.nl maar vervang {at} door @

 

   
 

FinanciŽle steun

Giften, erfstellingen en legaten zijn van harte welkom. Het gironummer is: 305608 t.a.v. Stichting SOS-NJN, Wageningen.

ANBI-Status

ANBI-informatie SOS-NJN
SOS-NJN is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen.
Naam: Stichting Ondersteuning en Stimulans NJN
RSIN van de Kamer van Koophandel is 802275321

Beloningsbeleid: Bestuursleden van SOS-NJN krijgen een vergoeding van gemaakte onkosten.

Verslag van actuele activiteiten: Het bestuur komt in het voorjaar eenmaal bij elkaar (voor het laatst in maart 2015) en overlegd dan met het hoofdbestuur van de NJN over hoe wij hun eventueel kunnen bijstaan.
Beleidsplan: zie hier

Financiële verantwoording: de jaarrekening van 2015 s hier in te zien.